Błyskawiczne usunięcie graffiti

Błyskawiczne usunięcie graffiti w obrębie nowego mostu drogowego im. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu. Zgodnie z zadaniem które powierzyło nam Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, wykonaliśmy proces usunięcia graffiti z przypór mostu drogowego im. Elżbiety Zawackiej.

IMG_1698IMG_1714

IMG_1704IMG_1705