Błyskawiczne usunięcie graffiti

Błyskawiczne usunięcie graffiti w obrębie nowego mostu drogowego im. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu. Zgodnie z zadaniem które powierzyło nam Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, wykonaliśmy proces usunięcia graffiti z przypór mostu drogowego im. Elżbiety Zawackiej.

Read more

Zabezpieczenie filara mostu im. Józefa Piłsudskiego

Filar mostu im. Józefa Piłsudskiego zabezpieczony powłoką anty graffiti. Na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, wykonaliśmy kompleksowe zabezpieczenie powłoką anty graffiti (AGS 340) filaru skrajnego północnego mostu im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu.
Read more

Prace na dworcu głównym w Toruniu rozpoczęte!

Nasze zadanie polega na usunięciu kilku warstw farby, która została naniesiona na ceglaną elewację. Proces ten jest możliwy dzięki połączeniu specjalistycznej chemii wraz z gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem. Zdjęcia poniżej przedstawiają budynek D na dworcu głównym w Toruniu który to jako pierwszy zostanie poddany rewitalizacji.

Read more